Integritetspolicy

Inledning

Vi på Enytec AB bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

1.1  Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

 1.2  Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Enytec AB, organisationsnummer 556832-8354 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3  Hur får vi tag på dina personuppgifter?

 • När du registrerar dig på www.enyled.se
 • När du skickar in ärenden till kundtjänst
 • När du anger dina personuppgifter via epost till oss
 • Vi kan även få uppgifter från andra källor än dig, som exempelvis från kreditupplysningsföretag om du begärt fakturabetalning.

1.4  Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5  Varför behandlar Enytec AB uppgifter om dig?

 • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
 • För att enkelt ge dig information vilken vara du köpt, även efter lång tid efter köpet
 • För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse och våra produkter
 • För att hantera och administrera dina frågor till vår kundtjänst
 • För att hantera din inloggning på hemsidan
 • För att skicka dig information om nyheter och erbjudanden

1.6  När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Enytec AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. När du lämnat oss uppgift om din epostadress ger du också samtycke till att få nyhetsbrev från oss. Du kan redan efter första utskicket meddela att du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss.

1.7  Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Enytec AB och av vår redovisningsbyrå. När du besöker Enyled.se lämnar du också spår efter dig. Vi använder oss av små ”cookies” som sparas på din dator för att butikssidorna ska fungera. De används också för vår analys av hur många besökare som hittar vår sida och hur du som besökare navigerar. Vi kan på så sätt göra förändringar och förbättringar för dig som besökare. Till denna tjänst använder vi oss av Google analytics.  Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Enytec AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge vi sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med myndighetsbeslut och bokföringslagar. Dina personuppgifter inklusive köphistorik sparas i maximalt 8 år efter ditt senaste inköp från oss, om inte myndigheterna kräver längre tid.

1.9 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter på vår hemsida skyddas genom krypterade lösenord. Ditt lösenord är inte synligt ens för Enytecs personal. Dina personuppgifter i vårt ekonomisystem lagras i lokalt datasystem och skyddas genom brandväggar, lås och lösenord.

1.10 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:
Rätt till tillgång:  Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.
Via hemsidan kan du få reda på vilka uppgifter som finns lagrade om dig där. Har du inte handlat via hemsidan finns inga uppgifter om dig där.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta oss och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer vi inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.
Via hemsidan kan du begära att dina uppgifter där raderas. Vi får meddelande om ditt beslut och tar utan onödigt dröjsmål bort dina uppgifter även i vårt ekonomisystem, om inte något hinder föreligger, enligt ovan. Om du inte handlat via hemsidan men vill bli bortglömd ber vid dig kontakta oss via telefon eller epost.

1.11  När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.enyled.se

1.12     Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss via telefon (0733-102831) eller epost  (info@enytec.se) om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Den här integritetspolicyn gäller från och med 2018-05-25.

Vänligen identifiera dig via e-post